Diensten

Diensten

Het V.v.E.-Beheer anno 2009 is omvangrijk en hangt zeer nauw samen met een correcte uitvoering van de geldende reglementen en wetten. Hiervoor heeft Müskens V.v.E.-Beheer een uitgebreid en modulair dienstenpakket ontwikkeld. Met kennis van zaken adviseren wij uw V.v.E. op bestuurlijk, organisatorisch en technisch gebied.

Doordat veel V.v.E.’s een actief bestuur hebben en dus ook veel zelf willen doen is de wens vaak groot om eigen werkprocedures en specifieke taakverdelingen in de beheerovereenkomst op te nemen. Doordat Müskens V.v.E.-Beheer zich concentreert op een persoonlijke manier van beheren, is het inspelen op uw persoonlijke wensen eenvoudig te realiseren.

Leest u in onze dienstenrubriek welke diensten wij kunnen aanbieden en hoe Müskens V.v.E.-Beheer ook voor uw V.v.E. een echte meerwaarde kan betekenen.

Secretarieel beheer

Het secretarieel beheer is een belangrijke factor binnen het V.v.E.-Beheer. De wet schrijft voor dat de V.v.E. stukken 7 jaar moeten worden bewaard. Müskens V.v.E-Beheer heeft hiervoor een schitterend systeem waardoor alle statische archiefbescheiden digitaal wordt opgeslagen. In een overzichtelijke mappenstructuur zijn alle documenten als pdf-bestand te bekijken. Sommigen zijn online beschikbaar op de persoonlijke V.v.E. website.

De belangrijkste voordelen van digitaal administreren zijn;

  • Eenvoudig op een USB stick te bewaren;
  • Eenvoudig inhoudelijk zoeken in de digitale bestanden zelf;
  • Eenvoudig over te dragen aan/ te delen met andere bestuursleden;
  • Eenvoudig zoeken door herkenbare mappenstructuur en bestandsnamen;

Aan het einde van het boekjaar krijgt de V.v.E. de keuze om de papieren administratie te vernietigen of in een ruimte van het appartementencomplex op te slaan. De archiefbescheiden moeten reproduceerbaar zijn. Originelen zijn dus niet meer nodig.

De backup systemen van Müskens V.v.E-Beheer zijn waterdicht. Naast een dagelijkse backup van de wijzigingen wordt periodiek een hoofdbackup gemaakt waar de volledige inhoud van de server op staat. Uiteraard wordt een tweede exemplaar van deze backup ook buiten het pand veilig bewaard.

Administratief Beheer

Het administratief beheren van Verenigingen van Eigenaars. Vooral bij kleinere Verenigingen van Eigenaars leeft vaak de wens om het technisch beheer zelf uit te voeren. Hecht de vereniging echter aan een onafhankelijke, professionele partij voor het voeren van de administratie, dan bieden wij deze diensten aan. Het uitbesteden van administratief beheer garandeert een soepel en betrouwbaar verloop van de financiële stromen.

Financieel Beheer

Müskens V.v.E.-Beheer neemt alle financiele en administratieve werkzaamheden van uw Vereniging uit handen. Het betalen van rekeningen en het naleven van contracten met leveranciers maar ook de ledenadministratie en het ontvangen van de maandelijkse V.v.E. bijdrage zijn de basis voor continuïteit. Op elk moment is een overzicht op te vragen over hoe uw Vereniging er financieel voorstaat. Er kan in een jaar immers veel gebeuren!

Wij zoeken doorlopend naar een verlaging in de exploitatiekosten waarbij de kwaliteit gewaarborgd moet blijven. Elke besparing betekent een mogelijke extra uitgave. Achterstallig onderhoud wordt hiermee voorkomen en de waarde van uw complex blijft marktconform. Elke voorstel tot verandering wordt door uw adviseur eerst besproken in de vergadering of er wordt via een schrijven om uw akkoord gevraagd. U beslist! Het takenpakket wat Müskens V.v.E.-Beheer binnen het financieel / administratief beheer biedt, is overzichtelijk en staat garant voor een zorgeloze dienstverlening!

Technisch Beheer

Met inachtneming van alle geldende wet- en regelgeving en conform de splitsingsakte en het splitsingsreglement kunnen de volgende beheersactiviteiten door Müskens V.v.E.-Beheer worden uitgevoerd:

Dagelijkse onderhoudswerkzaamheden

Meerjaren onderhoudswerkzaamheden

Overige diensten