Waarom Müskens V.v.E.-Beheer

Waarom Müskens V.v.E.-Beheer

Müskens V.v.E.-Beheer behartigt als beheerder de gemeenschappelijke belangen van alle eigenaars, door het voeren van een goed administratief en financieel beheer, het bewaken van het onderhoud van dak en buitengevels, de opstal-, glas- en schadeverzekering en de opbouw van een verantwoord onderhoudsfonds. Daarnaast verzorgt Müskens V.v.E.-Beheer voor u als eigenaar het oplossen van bouwkundige en technische storingen.

Kenmerken zijn o.a.:

  • Snelheid
  • Flexibiliteit
  • Specialisme
  • Klantgericht
  • Persoonlijke aandacht
  • Betrokkenheid

Een vaak gehoorde klacht is dat de organisatie die als beheerder is aangesteld weinig of geen aandacht aan de leden van de V.v.E. schenkt. Als reden wordt genoemd de grootte van de organisatie en het overhevelen van zaken over diverse schijven voordat er werkelijk iets wordt ondernomen.

Müskens V.v.E.-Beheer is kleinschalig waardoor persoonlijke aandacht kan worden geschonken aan de leden van de V.v.E. en kunnen zaken snel opgepakt en in korte tijd afgewikkeld worden.