V.v.E.-Beheer

V.v.E.-Beheer

Bij veel V.v.E.’s wordt het beheer (veelal administratief) uitgevoerd door een van de leden van de V.v.E.. Maar boekhoudkundige kennis alleen is vaak niet voldoende. De bestuurder(s) moeten ook beschikken over kennis op het gebied van onroerend goed, bouwtechniek, recht en assurantiën. In de praktijk blijkt dat deze taak van de bestuurder(s) het beste in handen kan worden gegeven van een professional zodat de continuïteit wordt gewaarborgd. Door Müskens V.v.E.-Beheer aan te stellen als beheerder kan de V.v.E. rekenen op een uitstekend administratief, financieel en technisch beheer van de V.v.E. zodat de eigenaren op lange termijn gevrijwaard zijn van onverwachte financiële tegenvallers.

Müskens V.v.E.-Beheer beschikt over de meest intelligente software voor Verenigingen van Eigenaars waarbij gebruik wordt gemaakt van het internet. TwinqinlogHierdoor kunnen de eigenaars middels een gebruikersnaam en wachtwoord thuis via het internet meekijken in het dossier van de V.v.E.. Zo kunnen de leden informatie inzien met betrekking tot de begroting, jaarrekening, huishoudelijk reglement, onderhoudswerkzaamheden en allerlei zaken aangaande de V.v.E..

Zo zal het meerjarenonderhoudsplan (M.J.O.P.) worden vertaald in een financiële meerjarenbegroting. Daarnaast wordt aan de leden van de V.v.E. een transparant beeld gegeven door middel van een overzichtelijke (meerjaren)begroting en jaarrekening die is voorzien van toelichtingen.